Aylık Arşivler: Temmuz 2004

İzmirdeki Maskeler

Thumbnail image

 

Adana da Çocuklar İçin Eğitici Kurslar

 

Bir sanat adamı, fizikçi ve eğitimci olan Ned Hermann yaratıcılığın kaynağının beyin olduğunu ve beynin yalnızca bir bölümünün değil tümünün yaratıcılıkta etkin olduğunu ileri sürer. Graham VVallis tarafından belirlenmiş yaratıcılık aşamaları: Hazırlık aşaması, kuluçka aşaması, aydınlanma aşaması ve gerçekleme aşaması beynimizin sağ ve sol yarım kürelerinin hepsinin devrede olması ile gerçekleşir. Beynimizin sol yarım küresi, mantıksal, sözel, akılcı, soyut, sayısal, sağ yarım küresi de, sözel olmayan, somut, sezgisel düşünme biçimlerine yöneliktir. Öyleyse beynin gelişim süreci içerisinde iki yarım küresinin de geliştirileceği eğitim-öğretim süreçlerine ihtiyaç vardır. (daha&helliip;)

By |2004-07-07T09:54:06+03:00Temmuz 7th, 2004|Çocuk Grubu Kurs Ortamı Fotoğrafları|İzmirdeki Maskeler için yorumlar kapalı

İzmirdeki Çocuk Grubu ACS Sergi Çalışmaları

Thumbnail image

Anadolu Güzel Sanatlardaki Tüm Kurslar

Sanat eğitimi ile görsel algısı gelişmiş, kendini sanatsal yollarla ifade ede bilen, içinde yaşadığı kültürü önce tanıyan, öğrenen, koruyan ve gelecek nesillere taşıma sorumluluğunu üstlenen, dünya kültür mirasına saygılı, yaratıcı ve yapıcı bireyler yetiştirilmesi hedeflenir. Sanat eğitiminin bu amaçlarını gerçekleştirebilmesi için eğitimin her kademesinde, kesintiye uğramadan, seviyeye uygun programlarla yerini alması önemlidir. Özellikle teknolojinin hızla ilerlediği, makineleşmenin bazı sorunları da beraberinde getirdiği günümüzde çocuğa/gence kendini farklı sanatsal yollarla ifade edebilme ortamları hazırlamak mutlu ve üretken nesillerin oluşması için de gereklidir. (daha&helliip;)

By |2004-07-07T09:54:06+03:00Temmuz 7th, 2004|Çocuk Grubu Kurs Ortamı Fotoğrafları|İzmirdeki Çocuk Grubu ACS Sergi Çalışmaları için yorumlar kapalı